Vannløselige løsemidler


Stavanger Slop AS driver med mottak av vann med innhold av mindre mengder metanol, etanol, propanol og andre vannløselige løsemidler.

Denne avfallstypen defineres som organiske løsemidler uten halogen og har avfallstoffnummer 7042.