Vannbehandling


Hvordan behandles vannet?
Vannet behandles i et biologisk renseanlegg, der bakterier spiser opp hydrokarboner som er løst i vannet. Luft, varme og næring tilføres bioreaktoren for å skape ett gunstig miljø for bakteriene. Døde bakterier blir til slam, som leveres til godkjent destruksjon.