Oljeholdig vann


Stavanger Slop AS driver med mottak av oljeholdig spylevann.

Denne avfallstypen har avfallstoffnummer 7030 og kan deles opp i avfalltypene:

  • Oljeemulsjoner, sloppvann, EAL 16 50 71
  • Oljeemulsjoner (stabile), EAL 13 08 02
  • Oljeholdig avfall, EAL 16 07 08
  • Skutebunnsvann, EAL 13 04 00
  • Sloppvann, EAL 13 04 00

Dette avfallet er ikke underlagt ADR reglementet.