Annet farlig avfall


Annet farlig avfall kan håndteres av Henriksen Oljetransport AS i Stavanger eller Miljøservice Vest AS på Karmøy.

FARLIG AVFALL

I forskrift om farlig avfall defineres farlig avfall som «avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall, fordi det kan medføre alvorlige forurensinger eller fare for skade på mennesker og dyr». Oljeholdig spylevann er definert som farlig avfall.

ANNET OLJEAVFALL

Det er viktig for prosessen av det ikke blir blandet inn annet oljeavfall i spylevannet, slik som spillolje og skutebunnvann fra maskinrommet, disse håndteres hver for seg. Vi tar også hånd om alle andre typer farlig avfall, men ønsker og få levert dette seperat.

EKSEMPLER PÅ FARLIG AVFALL ER:

 • Kjemikalier
 • Maling, lakk og lim
 • Spillolje
 • Oljeholdige filler, filtre etc.
 • Spraybokser
 • Sprøytemidler
 • Emballasje med rester av avfall
 • Isolerglassvinduer med PCB (1965 til 1975)
 • Kvikksølvtermometere
 • Løsemidler som lynol, aceton, white-sprite m.m.
 • EE-avfall (Elektriske og elektroniske produkter)