HMS er integrert i alle våre arbeidsoperasjoner og vi har skriftlige prosedyrer for de fleste aktiviteter.

Ved aktiviteter med stor risiko for skader på personell eller miljø blir det utført en risikovurdering der mulige hendelser blir identifisert og forebyggende tiltak blir iverksatt.

Vi utfører også jevnlig risikoanalyser for hele virksomheten for å kartlegge og redusere risiko.

Vi har utarbeidet konkrete mål for HMS-arbeidet og jobber kontinuerlig for å oppnå disse. Årlige revisjoner blir utført for å sikre at vi opprettholder samme nivå på kvalitets- og miljøarbeidet.